Rabu, 12 Juni 2013

SYARAT DAN KETENTUAN MUTASI MASUK

A.    DASAR DAN LANDASAN MUTASI SISWA

 • Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 09 Tahun 2012 Tanggal 31 Januari 2012, Download
B.    PERSYARATAN MUTASI  KELUAR
 1. Surat Permohonan pindah keluar dari orang tua/wali bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu ripiah), Download
 2. F.Copy Raport lengkap dan asli yang dilegalisir oleh kepala sekolah
 3. Surat keterangan pindah keluar (ditanda tangani oleh kepsek, Ka. Seksi Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, ka. Suku Dinas Pendidikan tingkat kotamadya) dan Tanda tangan Dinas Pendidikan Setempat jika berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta,Download
 4. F. Copy Daftar Siswa (dokumen 8355)
 5. F. Copy Sertifikat Akreditasi
 6. F. Copy Ijin Operasional *) khusus sekolah swasta
 7. Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi, Download
C.     PERSYARATAN MUTASI MASUK
 1.  Surat Keterangan Pindah keluar dari sekolah asal
 2. Raport Asli dan F. Copy yang dilegalisir kepala sekolah asal
 3. Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari sekolah asal
 4. F. Copy Sertifikat Akreditasi dari sekolah asal
 5. F. Copy Ijin Operasional dari sekolah asal *) khusus sekolah swasta
 6. Surat Permohonan pindah masuk dari orang tua/wali bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu ripiah), Download
 7. Surat Keterangan pindah masuk (ditanda tangani oleh kepsek, Ka. Seksi Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, ka. Suku Dinas Pendidikan tingkat kotamadya) dan Tanda tangan Dinas Pendidikan Setempat/DKI Jakarta jika berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, Download
D.    PERATURAN PELAKSANAAN PERPINDAHAN
 • Pelaksanaan perpindahan peserta didik hanya bisa dilaksanakan pada Semester II (genap) setelah menerima raport semester I (ganjil)
 • Peserta didik SD Kelas VI dilarang berpindah pada semester II (genap)
 • Laporan secara berjenjang ke Dinas Pendidikan terkait peserta didik yang keluar dan/atau masuk disampaikan kepala sekolah paling lambat 2 (dua) minggu setelah peserta didik pindah
 • Biaya yang diperlukan untuk perpindahan peserta didik dibebankan pada APBN dan APBD
E.     DIAGRAM ALUR MUTASI KELUAR/MASUK

Sabtu, 08 Juni 2013

HASIL UJIAN NASIONAL SDN LUBANG BUAYA 16 PETANG

NO NAMA BHS INDO MATEMATIKA IPA JUMLAH
UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA
1 ADJI AL FIQRI 6,80 6,63 6,70 4,00 6,42 5,00 8,50 6,72 7,80 19,30 19,77 19,50
2 AFIFAH AZ ZAHRA 9,20 7,59 8,60 5,50 6,78 6,00 9,50 7,75 8,80 24,20 22,12 23,40
3 AGUS SLAMET RIYADI 6,80 6,59 6,70 3,25 6,46 4,50 5,75 6,73 6,10 15,80 19,78 17,30
4 AKMAL TRI WIJAYANTO 7,60 7,49 7,60 3,50 6,69 4,80 5,25 7,11 6,00 16,35 21,29 18,40
5 ANISYA SITI MAULANA 7,40 7,32 7,40 6,00 6,68 6,30 7,00 7,49 7,20 20,40 21,49 20,90
6 ARRAZI AL GAZALI 8,60 7,08 8,00 6,25 6,42 6,30 7,75 7,29 7,60 22,60 20,79 21,90
7 DEWI ASIH WULANDARI 8,00 7,57 7,80 4,75 6,67 5,50 7,75 7,13 7,50 20,50 21,37 20,80
8 FITRIAH SHOLIHAH 8,80 7,94 8,50 9,25 7,94 8,70 9,50 8,23 9,00 27,55 24,11 26,20
9 HANIF NAUFAL ZUHDI 9,00 7,35 8,30 9,00 8,00 8,60 9,00 7,46 8,40 27,00 22,81 25,30
10 ILHAM BAYU PRADANA 5,00 6,80 5,70 4,50 6,33 5,20 6,75 6,80 6,80 16,25 19,93 17,70
11 KHALIFA PUTRI NITAMI 8,20 7,21 7,80 5,50 6,68 6,00 8,75 7,02 8,10 22,45 20,91 21,90
12 M. FADHILAH RAMADHAN 8,60 8,34 8,50 9,50 8,33 9,00 9,00 8,21 8,70 27,10 24,88 26,20
13 M. FITRAH ABDU RAIHAN 7,80 7,00 7,50 7,25 7,11 7,20 8,00 7,11 7,60 23,05 21,22 22,30
14 M. IMAN RIYADHI 8,20 7,48 7,90 7,50 7,22 7,40 8,25 7,34 7,90 23,95 22,04 23,20
15 M. JOREY 7,80 7,25 7,60 5,75 6,60 6,10 8,75 7,06 8,10 22,30 20,91 21,80
16 M. ILYAS 6,60 6,76 6,70 7,50 6,85 7,20 8,50 6,88 7,90 22,60 20,49 21,80
17 MONALISA 8,00 7,48 7,80 6,00 6,94 6,40 8,75 7,40 8,20 22,75 21,82 22,40
18 M. RIFALDI AZIS 7,80 7,32 7,60 5,50 6,80 6,00 6,50 7,19 6,80 19,80 21,31 20,40
19 NUR AURA MEGANANDA 8,80 8,12 8,50 9,50 8,88 9,30 9,75 8,48 9,20 28,05 25,48 27,00
20 NURUL QULBI SOBER 8,00 7,58 7,80 7,00 7,17 7,10 9,25 7,80 8,70 24,25 22,55 23,60
21 PUSPA MAYADINI 9,20 8,45 8,90 9,75 8,54 9,30 9,25 8,43 8,90 28,20 25,42 27,10
22 RAFLY WIRA BIMANTARA P. 8,60 7,69 8,20 8,75 7,22 8,10 9,50 8,01 8,90 26,85 22,92 25,20
23 RIO PUTRA PRANATA UTAMA 6,00 6,87 6,30 3,25 6,29 4,50 6,00 6,68 6,30 15,25 19,84 17,10
24 ROCHMAH TILLAH SYIFAH 8,60 7,57 8,20 6,50 6,84 6,60 9,25 7,78 8,70 24,35 22,19 23,50
25 SANITA DEWI 9,40 7,81 8,80 9,75 8,51 9,30 9,25 7,85 8,70 28,40 24,17 26,80
26 SHINTYA SUGIYANTO 9,20 8,15 8,80 8,75 7,83 8,40 9,50 8,10 8,90 27,45 24,08 26,10
27 TRI SUCILATI 8,20 7,32 7,80 7,50 6,57 7,10 8,75 7,33 8,20 24,45 21,22 23,10
28 YUDA SEPTIANDI 8,60 7,98 8,40 8,75 7,36 8,20 8,75 7,97 8,40 26,10 23,31 25,00
29 ADINDA AYU 9,00 8,10 8,60 8,75 7,47 8,20 9,00 8,00 8,60 26,75 23,57 25,40
30 ANDHIKA ARIESTIARA 8,20 7,36 7,90 3,75 6,52 4,90 8,50 7,13 8,00 20,45 21,01 20,80
31 AWWAHA ACHMAD Z 8,40 7,13 7,90 8,75 7,06 8,10 9,00 7,62 8,40 26,15 21,81 24,40
32 FAUZIANI PUTRI AZZAHROH 8,80 7,67 8,30 8,00 6,56 7,40 8,75 7,58 8,30 25,55 21,81 24,00
33 RAISSA INDRASARI R 9,20 8,19 8,80 9,25 8,14 8,80 9,75 8,38 9,20 28,20 24,71 26,80
34 SADAM PUTRA F 8,60 7,54 8,20 8,50 7,71 8,20 9,25 7,68 8,60 26,35 22,93 25,00
35 DIAH LITA RUSMALINA 9,20 8,62 9,00 9,50 9,37 9,40 9,50 8,93 9,30 28,20 26,92 27,70
36 ANISA RAHMAWATI 8,40 7,47 8,00 6,00 7,07 6,40 8,25 7,41 7,90 22,65 21,95 22,30
37 ARDI DARU PURWOKO 8,00 7,34 7,70 6,75 7,20 6,90 7,50 7,41 7,50 22,25 21,95 22,10
38 AWALLUDIN ACHMAD NIZAR 9,00 7,15 8,30 7,75 7,38 7,60 7,75 7,13 7,50 24,50 21,66 23,40
39 BAGUS INDRA DHARMAWAN 7,60 7,10 7,40 6,00 7,07 6,40 8,00 7,27 7,70 21,60 21,44 21,50
40 DAHLIA FEBRIANI 7,80 7,31 7,60 5,50 7,19 6,20 7,00 7,50 7,20 20,30 22,00 21,00
41 EGA BUNGA ALQIAH 9,00 7,59 8,40 8,50 7,61 8,10 7,75 7,42 7,60 25,25 22,62 24,10
42 FEBRI NUR HIDAYAT 8,60 8,31 8,50 9,75 9,42 9,60 9,50 8,14 9,00 27,85 25,87 27,10
43 HULWA NAJIYAH 9,00 8,57 8,80 9,75 8,95 9,40 9,25 8,16 8,80 28,00 25,68 27,00
44 INTAN FEBRIANI 7,80 7,19 7,60 6,00 6,57 6,20 6,00 7,10 6,40 19,80 20,86 20,20
45 INTANIA ARAMINTA F 9,20 7,83 8,70 7,50 7,57 7,50 8,25 7,86 8,10 24,95 23,26 24,30
46 KUSNUL NURUL NUR AIDAH 7,60 7,58 7,60 7,25 7,43 7,30 7,50 7,49 7,50 22,35 22,50 22,40
47 LAELI LATIFATUS SAADAH 8,00 6,97 7,60 5,75 6,55 6,10 7,00 7,05 7,00 20,75 20,57 20,70
48 MEITA MAULANI 8,80 8,00 8,50 9,00 9,03 9,00 8,75 7,82 8,40 26,55 24,85 25,90
49 MERCY SEPTIANA DAMANIK 9,00 8,36 8,70 8,75 8,79 8,80 9,00 8,14 8,70 26,75 25,29 26,20
50 M. FAHRI 7,60 6,89 7,30 4,25 6,43 5,10 5,75 7,02 6,30 17,60 20,34 18,70
51 M. IKFAL RIYADI 7,00 6,96 7,00 7,00 7,43 7,20 7,50 7,23 7,40 21,50 21,62 21,60
52 M. IRFAN MAULANA 7,80 7,38 7,60 7,00 6,39 6,80 8,75 7,35 8,20 23,55 21,12 22,60
53 M. JAKA WIJAYA 7,60 6,86 7,30 5,75 6,74 6,10 6,00 6,89 6,40 19,35 20,49 19,80
54 NABILA ARDIANSYAH 9,40 8,25 8,90 9,75 9,13 9,50 8,75 8,45 8,60 27,90 25,83 27,00
55 NUR KHOLILLAH 8,20 7,03 7,70 3,75 6,28 4,80 5,25 6,81 5,90 17,20 20,12 18,40
56 NURDIANSYAH 6,00 6,71 6,30 4,00 6,23 4,90 4,75 6,66 5,50 14,75 19,60 16,70
57 RIFQI DINUL HAQ 9,20 7,43 8,50 8,25 7,40 7,90 9,00 7,87 8,50 26,45 22,70 24,90
58 SELVI DWI SENJANI 8,60 7,58 8,20 8,25 7,62 8,00 7,00 7,50 7,20 23,85 22,70 23,40
59 SYIFA PERMATASARI 9,00 7,41 8,40 5,75 6,79 6,20 8,50 7,58 8,10 23,25 21,78 22,70
60 ATIKAH NURAINI 7,60 6,91 7,30 5,25 6,63 5,80 5,00 6,90 5,80 17,85 20,44 18,90
61 HESTI RAMANIA 7,40 7,32 7,40 4,25 6,53 5,20 6,25 7,26 6,70 17,90 21,11 19,30
62 M. ABITHEDY MUKTI 8,80 6,73 8,00 3,75 6,58 4,90 6,25 6,96 6,50 18,80 20,27 19,40
63 SUNDUS ALKAMILAH 6,20 7,08 6,60 4,00 6,16 4,90 5,25 6,89 5,90 15,45 20,13 17,40
64 SYAHRUL MUBARAK 9,00 7,42 8,40 7,00 7,00 7,00 7,50 7,40 7,50 23,50 21,82 22,90
65 YUNITA DWIYANTI 6,40 6,89 6,60 4,75 6,46 5,40 4,50 6,78 5,40 15,65 20,13 17,40
66 YULIANTI PUJI LESTARI 7,60 6,94 7,30 5,00 6,60 5,60 7,75 6,86 7,40 20,35 20,40 20,30
67 M. GILANG RAMADHAN 8,20 7,71 8,00 5,50 6,85 6,00 7,50 7,70 7,60 21,20 22,26 21,60
68 IRENNE EVANIA SIMAMORA 9,00 8,68 8,90 9,75 8,15 9,10 9,75 7,98 9,00 28,50 24,81 27,00
69 ISHAK IBROHIM 8,00 7,08 7,60 9,75 7,58 8,90 9,00 6,96 8,20 26,75 21,62 24,70